Kurser Vårgårda

      _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kursavgifter

Kursanmälan

Vanliga frågor

Klicka på gruppnamnet för mer information om respektive kurs!

BUSIS

4-5år

MAXIS

10-11år

ROCKS

35+

MINIS

6-7år

BALETT

8-12år

Alive/Faith

17 + Forts./AVANCERAD

KIDS

8-9år