Kurser

      _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kursavgifter

Kursanmälan

Vanliga frågor

NYHETER HT2022

Klicka på gruppnamnet för mer information om respektive kurs!

MINIS

6-7år

BALETT

8-12år

InMo/Alive

18 + Forts./AVANCERAD

KIDS

8-9år

DUDES

14-17år

ROCKS

35+