Kurser

      _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kursavgifter

Kursanmälan

Vanliga frågor

Klicka på gruppnamnet för att veta mer om respektive kurs!

Information i samband med Covid-19: se sidan Elev- Info!

BUSIS

4-5år

MAXIS

10-11år

MINIS

6-7år

BALETT

8-12år

InMo/Alive

17 + Forts./AVANCERAD

KIDS

8-9år

DUDES

13-16år

ROCKS

35+