Elev-info

ELEV-INFORMATION

Datum & Tider
HT2023


HT23: v.36-v.50


KOMPISVECKA: v.43


LOV: v.44

Årsmöte: 18 september


 

UPPVISNINGAR


KULTUREN 8-10 dec
Anmälningar tas emot under oktober.

WORKSHOP´s