Anslagstavla

      _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANSLAGSTAVLAN

Datum & Tider
HT2023


HT23: v.36-v.50
KOMPISVECKA: v.43
LOV: V.44
Årsmöte: 18 september

KULTUREN 8-10 dec
Anmälningar tas emot under oktober.

 

God Moves Styrelse
Ordförande I Niklas Dalén
Vice Ordförande I Tobias Kullingsjö 
Kassör I Johan Holm
Sekreterare I Sofia Rydetorp 
Vice Sekreterare I Charlotte Kullingsjö
Ledamot I Mattias Skogholm
Ledamot I Daniel Eliasson
Valberedning I Kristoffer Kullingsjö
Valberedning I Erik Martinsson