Schema v.36-41

      _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SCHEMA

Vårgårda v.36-41 HT21
ev.salbyten kan ske närmare hösten

SAL 1.

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG


14.45 -15.45

GranniesMotion

Stina


16.15 -17.45

TechTeens 14+

Fortsättning
JazzFusion
Stina

16.15-17.45

TechTeens 17+

Forts./Avanc.

JazzFusion

Bonette

16.15 -17.45

TTon 12+

Nybörjare

JazzFusion

Sandra

17.30 -19.00

TechTeens15+
Fortsättning
JazzFusion

Sandra


18.00-19.00
Kids
Bonette

18.00-19.30

Tech Teens 18+ InMotion

Forts. / Avanc.

ModernJazz

Stina


18.30 - 20.00

Rocks

JazzFusion

Stina

19.20-20:50

Alive

Avancerad
SandraSAL 2.

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG


16.00 -16.45

Busis

Molly

16.00 -17.30

Maxis

JazzFusion

Bonette

16.15 -17.15

Minis

Molly

16.20 -17.50

Dudes

Stina

16.20.17.20
Kids
Bonette

17.00 -18.00

Minis

Molly

18.00-19.00

MUSIKAL

samarb. Musikskolan.

Bonette

17.30 -19.00

TechTeens 14+

Nybörjare

JazzFusion

Stina

18.00-19.00
Kids
Sandra

17.40 -19.10

Maxis
JazzFusion

Bonette


Alingsås -Pingstkyrkan HT 2021

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG


16.30 -17.15

Busis

Sandra

17.30 -18.30

Minis

Sandra


18.45 -20.15

Maxis

JazzFusion

Sandra