Busis

      _______________________________________________________________________________________________________________________________________________


BUSIS 4-5år
Gemensamt leker vi fram dansanta rörelser och jobbar

mycket med självförtroende, dansglädje och rytmik.

Vi lär oss om kroppen, varandra, rummet och musiken.