Busis

      _______________________________________________________________________________________________________________________________________________


BUSIS 4-5år


Gemensamt leker vi fram dansanta rörelser och jobbar

mycket med självförtroende, dansglädje och rytmik.

Vi lär oss om kroppen, varandra, rummet och musiken. 


Inför kursstart kan det vara bra att samtala med barnet om danslektionen, förbereda barnet.
Bland annat nämna att man inte får hänga/klättra i balett-barrerna, stängerna som sitter på väggen och även uppmuntra till att lyssna och försöka härma ledaren på lektionerna och att det är viktigt att jobba tillsammans när man är många i grupp.

Hos oss är föräldrar inte närvarande inne i danssalen utan finnas tillhands vid behov i väntrummet. Detta för att skapa en bättre dynamik och bättre förutsättningar för både fokus och lärande. 
Att finnas till hands innebär att hjälpa barn som plötsligt behöver gå på toan, behöver tröst eller att komma in i salen och hjälpa till om ledaren behöver det.
Är man ny så är det ok att närvara vid behov inne i salen tills barnet är varm i kläderna.