Maxis

      _______________________________________________________________________________________________________________________________________________


MAXIS 10-11 år Jazzfusion


Vi lär oss grunderna inom jazzdans, men influeras även av andra dansstilar. Lektionerna börjar med uppvärmning baserat på jazzteknik. Fokus ligger på styrka, balans, flexibilitet och koordination.