ÅRSMÖTE

      _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE SEPTEMBER 2022

 Styrelsen för det kommande året består av:
Ordförande: Niklas Dalén
Vice ordförande: Tobias Kullingsjö
Sekreterare: Sofia Rydetorp
Vice sekreterare: Charlotte Kullingsjö
Kassör: Johan Holm
Övriga ledamöter: Mattias Skogholm & Daniel Eliasson


Anställda under läsåret 2021/22 har varit:
Dansledare: Bonette Bryngelsten, Sandra Rydsmo, Stina Krantz, Lilli Elfstrand och Molly Esbjörnsson.
Städning av lokaler har skötts av Beatrice Martinsson.


Stort tack för året som gått. Vi ser fram emot ett nytt härligt dansår! /Styrelsen