ÅRSMÖTE

      _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE SEPTEMBER 2021

 

Vi har återigen fått ha årsmöte och fått se tillbaka på det som hänt under året men även möjlighet att se framåt. Räkenskap och verksamheten gicks igenom och godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Trots en pandemi och svårigheterna med den så har ändå föreningen hållit igång och försöker nu se nya möjligheter inför våren 2022.

 

Vid årsmötet så avgick Nellie Erlandsson och Emma Lundmark. Stort tack för er tid i styrelsen.

Som nya ledamöter välkomnades Josefin Edelgård och Mattias Skogholm.

 

Kvar i styrelsen är:

Jenny Martinsson ordf

Niklas Dalén v ordf

Erika Svennberg sekr

Tobias Kullingsjö v sekr

Johan Holm kassör

 

Anställda under läsåret 2020/21 har varit:

Dansledare: Bonette Bryngelsten, Lilli Elfstrand, Sandra Rydsmo, Anna Bråse och Stina Krantz.
Städning i lokalen: Beatrice Martinsson.

Tack alla för året som gått och nu ser vi fram emot ett nytt härligt dansår! /Styrelsen"