Elev-info

ELEV-INFORMATION

Datum & Tider
VT2023


VT23: v.2-v.19
KOMPISVECKA: v.6
LOV: v.7 & v.15

Övriga dagar dansskolan är stängd:
6-7 april, 1 maj


 

UPPVISNINGAR


KULTUREN 12 - 14 maj
Anmälningar tas emot under mars.

WORKSHOP´s