Uppvisningar

UPPVISNINGAR

Dansföreställning 2021

- Dansföreställning 2021 (alla grupper) är framflyttad och prell.bokad till helgen 22-23 maj med rep.dag den21 maj.
Vi följer utvecklingen av pandemin och jobbar även på lösningar liknande förra året. Dessa dagar kan alltså flyttas fram till hösten 2021 men vi avvaktar tills vidare.

      _______________________________________________________________________________________________________________________________________________