Uppvisningar

      _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dansföreställning

- Dansföreställning 2021 "En del av något större" (alla grupper), - är framflyttad till helgen 16-17 okt med rep.dag den 15 okt.Övriga uppvisningar


-14 november Equmeniakyrkan Storsjöstrand- grupperna MaxMån + TT1


-11 december God Jul på Murartorget