Uppvisningar

      _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

UPPVISNINGAR

Dansföreställning 2021

- Dansföreställning 2021 "En del av något större" (alla grupper), - är framflyttad till helgen 16-17 okt med rep.dag den 15 okt.


Vi följer utvecklingen av pandemin och jobbar även på lösningar liknande förra året.