Minis

      _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

GOD MOVES KURSER

Minis

Genom lek och dans lär vi känna vår kropp och varandra.

Vi skolar koncentrations- och koordinationsförmåga, minne, kreativitet och lär oss roliga danser.


Besöksadress: Kungsgatan 46, Vårgårda I Telefon: 0322 795 86 SMS: Bonette 0720 15 77 23

SMS: Lilli 0730 61 71 83 Postadress: Centrumgatan 3, 447 30 Vårgårda I Mail: godmoves@bilda.nu